Individuele Coaching

Mensen/ medewerkers hebben een eigen manier van leren en hebben een eigen wijze van aanleren van nieuwe vaardigheden. We noemen dit voorkeursstijlen. Dit kan zijn;

* Concreet ervaren
* Waarnemen en overdenken
* Analyseren en abstract denken
* Actief experimenteren

We kennen hier onder meer de denker, de bezinner, de doener en de beslisser. Een coach is zich bewust van deze voorkeursstijlen en zal hier vaak ook rekening mee houden. Voor individuele coaching en ervaringen voor medewerkers is het van belang om alle wijzen te ervaren en doorlopen. Dit doen wij door coaching te geven in verschillende stijlen denk hierbij aan;

* Transformationeel coachen
* Oplossingsgericht coachen
* Ontwikkelingsgericht coachen
* Resultaat gericht coachen
* Mentor coaching
* En methodisch coachen.

Alle wijzen van coaching zijn gericht op empowerment en dus bewustwording. De mens komt bij zijn eigen potentieel en kracht en kan deze activeren.